Berle francouzská s nastavitelnou výškou

Berle francouzská je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Berle je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

390,00 Kč
S DPH
Počet

Duralová berle s plastovým držákem.

Upozornění

Vhodnost použití berle konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Údržba

Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav pryžových nástavců, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

Záruka

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím. Součástí balení je český návod.

Možnost zápůjčky: Půjčovné 2 Kč/den + doprava.

SV032403U

Parametry

Výrobce
Senior Via

Ke stažení

Návod k použití

Ke stažení (578.84k)